Islands2BridgeC

Vanaf het eigen eiland naar anderen kijken kan een belemmering vormen voor effectieve communicatie.

 

 Welkom bij Cultural Connection!

Cultural Connection is een transcultureel advies- en trainingsbureau en meer dan 21 jaar gespecialiseerd
in interculturele communicatie, intercultureel management & leiderschap en diversiteit.
Wij ondersteunen bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, die door hun werkzaamheden te maken hebben met een cultureel divers klanten- of personeelsbestand.

Het afstemmen van de communicatie op de ander is van wezenlijk belang voor het overbruggen van cultuurverschillen.
Door globalisering en internationalisering komen we steeds vaker in contact met personen met een zeer diverse sociaal-culturele en etnische achtergrond. Hierdoor worden we allen – op de een of andere manier- geconfronteerd met andere waarden- en normen en verschillen in gedrag. Cultuurverschillen en (mis)interpretaties van het gedrag van anderen kan een goede en effectieve communicatie in de weg staan. Kennis en inzicht in cultuurverschillen en de manier waarop deze doorwerken in de communicatie is
daarom van essentieel belang.

 Voor het overbruggen van cultuurverschillen is ook het managen van diversiteit en intercultureel leiderschap van essentieel belang.
Een multicultureel personeelsbestand betekent een grote diversiteit aan zienswijzen en kwaliteiten. Het daadwerkelijk benutten van het aanwezige potentieel is echter geen vanzelfsprekendheid. Het verschil in opvattingen en zienswijzen kan ook spanningen veroorzaken. Het voorkomen van spanningen en het optimaal benutten van kwaliteiten van het personeel vereist daarom intercultureel leiderschap. Ondersteuning door het management is hierbij essentieel.